Chcete vědět více o tepelných čerpadlech?

Tepelná čerpadla Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric si zakládá stejnou měrou jak na získaných zkušenostech, tak na vyvíjení nových technologií. Více než 85 let přichází stále s novými standardy a jako jeden z nejvýznamnějších světových výrobců nabízí velmi rozsáhlý výrobní program.

Výrobce Mitsubishi Electric nyní nabízí jednu s nejrozsáhlejších nabídek tepelných čerpadel typu vzduch/voda na trhu. Nabídka tepelných čerpadel pokrývá široký rozsah topných výkonů od 4 kW až do 400 kW při podmínkách A2/W35 (podle evropské normy DIN EN 14511). Mitsubishi Electric nabízí řadu tepelných čerpadel vzduch/voda s názvem Power Inverter – New Generation a technologicky zatím nejvyspělejší a nejprodávanější tepelná čerpadla na trhu s názvem Zubadan Inverter – New Generation.

Kompletní systémová řešení od výrobce Mitsubishi Electric s názvem Ecodan s technologií Zubadan byly proměřeny nezávislou zkušebnou a byl jim přidělen certifikát kvality s označením EHPA. Klíčovou součástí požadavků k udělení osvědčení kvality tepelným čerpadlům výrobce Mitsubishi Electric, byly technické zkoušky v nezávislém testovacím centru. Základem technických zkoušek byla evropská norma DIN EN 14511. Měření pro získání osvědčení kvality bylo oproti standardní evropské normě zpřísněno tím, že byla snížena výkonová tolerance a to na maximálně 5 %. Zkušebna změřila hodnoty topného faktoru (COP) a hladiny akustického tlaku a tyto údaje pak porovnala s údaji uváděnými výrobcem.

<

Nejvyšší řadou tepelných čerpadel od Mitsubishi Electric je řada City-Multi (Heat Pump Boiler). Tepelná čerpadla jsou určena speciálně pro objekty s většími tepelnými ztráty a zvýšenou potřebou teplé vody jako jsou např. bytové domy, komerční a administrativní objekty. Jednotky lze libovolně skládat do kaskád a lze tak nabídnout celkový, instalovaný, jmenovitý topný výkon až 400 kW.

Tepelná čerpadla Power Inverter – New Generation

Tepelná čerpadla Power Inverter – New Generation

Tepelná čerpadla Power Inverter – New Generation
Venkovní jednotka tepelného čerpadla Power Inverter PUHZ-SW40VHA (4 kW)
1Nová řada tepelný čerpadel vzduch/voda s názvem Power Inverter
New Generation od výrobce Mitsubishi Electric jsou určena pro bivalentní a monovalentní provoz. Rozsah topných výkonů při podmínkách A2/W35 (A – teplota venkovního vzduchu, W – teplota topné vody) je velmi široký, od 4 kW do 19 kW (podle DIN EN 14511). Tato tepelná čerpadla jsou tak ideálním řešením pro použití v pasivních, nízkoenergetických a menších rodinných domech. Nové venkovní jednotky z řady Power Inverter – New Generation s označením PUHZ-SW nyní nabízejí ještě více energeticky úsporný provoz než doposud. Podle nové směrnice ErP (Energy related Product) tato nová tepelná čerpadla dosahují energetické třídy A+/A++. Topný faktor (COP) dosahuje hodnoty až 4,8 při podmínkách A7/W35 (podle DIN EN 14511).
2Efektivnější provoz
Efektivnějšího provozu bylo dosaženo použitím nových typů kompresorů a optimalizací výparníků. S použitím speciálního zásobníku chladiva určeného k podchlazení chladiva a dvou individuálně elektronicky řízených expanzních ventilů, pracují jednotky za každého provozního stavu vždy za optimálních podmínek. Prostřednictvím optimalizovaného, elektronicky řízeného odtávání a ekologického chladiva R410 A, je zabezpečen stálý potřebný výkon. Díky speciálně upraveným lopatkám ventilátorů se snížila maximální hladina akustického tlaku. Spolu s možností dlouhého vedení chladiva a velmi malé hmotnosti navíc je umožněno snadné umístění v okolí vytápěného objektu. Rozsah použití je velmi široký a je garantován od teploty venkovního vzduchu −20°C do +35°C s výstupní teplotou vody až 60°C, bez nutnosti použití jakéhokoli elektrického dohřevu.
3Stručný popis tepelných čerpadel:
- Rozsah topných výkonů od 4 kW do 19 kW - Topný faktor (COP) až 4,8 při A7/W35 podle DIN EN 14 511 - Podle ErP dosahují energetické třídy A+/A++ - Garantovaný operační rozsah od -20°C do +35°C - Při -15°C dosahují stále 75% jmenovitého topného výkonu - Maximální hladina akustického tlaku 45 až 54 dB(A) - Výstupní teplota vody až 60°C
4Podmínky měření:
Výkonová data pro individuální systémová řešení byla naměřena podle evropské normy DIN EN 14511. Výkonová data kompletních systémů s názvem Ecodan a systémů s hydroboxem jsou naměřena nezávislým zkušebním institutem EHPA. Hladina akustického tlaku byla naměřena ve volném poli, měřící bod byl vzdálen 1 m od venkovní jednotky ve výšce 1,5 m.

Tepelná čerpadla Zubadan Inverter – New Generation

Tepelná čerpadla Zubadan Inverter – New Generation

Tepelná čerpadla Zubadan Inverter – New Generation
Venkovní jednotka tepelného čerpadla Zubadan Inverter PUHZ-SHW140YHA (14 kW)
1Nová řada tepelný čerpadel Zubadan
S použitím speciálního zásobníku chladiva, tepelného výměníku (HIC) a tří individuálně elektronicky řízených expanzních ventilů, pracují jednotky za každého provozního stavu vždy za optimálních podmínek. Optimalizací nového výparníku má za následek vyšší energetickou účinnost právě v zimním období, kdy se venkovní teploty pohybují nejčastěji v rozmezí mezi 7°C až -2°C. Optimalizací přímého vstřikování chladiva a konstrukčně vylepšeného kompresoru s novým typem oleje pro dosažení co nejnižších ztrát, zajištuje mnohem vyšší účinnost a plný komfort zvláště při velmi nízkých teplotách venkovního vzduchu. Nová tepelná čerpadla Zubadan Inverter - New Generation jsou tak nejen schopny zachovávat svůj topný výkon i při teplotách až do -15°C, ale dosahují i mnohem vyšší energetické účinnosti. Maximální výstupní teplota topné vody z tepelného čerpadla je 60°C, bez nutnosti použití jakéhokoli elektrického dohřevu. Při extrémně nízkých teplotách venkovního vzduchu až -25°C jsou jednotky stále schopny dosahovat až 75 % svého jmenovitého topného výkonu. Jednotky mají velmi nízkou hladinu akustického tlaku a díky možnosti dlouhého vedení chladiva, umožňují snadné umístění a jednoduchou montáž. Rozsah použití s touto novou technologií je garantován od teploty venkovního vzduchu -28°C až do +35°C, s výstupní teplotou vody až 60°C, bez nutnosti použití jakéhokoli elektrického dohřevu.
2Stručný popis tepelných čerpadel:
- Rozsah topných výkonů od 8 kW do 23 kW - Topný faktor (COP) až 4,8 při A7/W35 podle DIN EN 14 511 - Podle ErP dosahují energetické třídy A+/A++ - Garantovaný operační rozsah od -28°C do +35°C - Při -25°C dosahují stále 75% jmenovitého topného výkonu - Maximální hladina akustického tlaku 51 až 59 dB(A) - Výstupní teplota vody až 60°C
3Podmínky měření:
Výkonová data pro individuální systémová řešení byla naměřena podle evropské normy DIN EN 14511. Výkonová data kompletních systémů s názvem Ecodan a systémů s hydroboxem jsou naměřena nezávislým zkušebním institutem EHPA. Hladina akustického tlaku byla naměřena ve volném poli, měřící bod byl vzdálen 1 m od venkovní jednotky ve výšce 1,5 m.

Kompletní systémová řešení ECODAN

Kompletní systémová řešení Ecodan

Kompletní systémová řešení Ecodan
Vnitřní jednotka tepelného čerpadla s názvem Ecodan (DHW)
1Systémová řešení
Mitsubishi Electric nabízí širokou nabídku kompletních systémových řešení tepelných čerpadel, která se skládají z venkovní jednotky a vnitřního hydraulického modulu (tzv. vnitřní jednotky, nebo hydroboxu). Kompletní systémové řešení tepelného čerpadla skládajícího se z venkovní jednotky a vnitřního hydraulického modulu výrazně zjednodušuje instalaci.
2Co je součástí.
Součástí všech nabízených hydraulických modulů jsou již všechny nutné části pro rychlou a snadnou instalaci. Jednou z nejdůležitějších součástí je již uživatelsky příjemné ovládání pro nastavení topných křivek, teploty zásobníku teplé vody, týdenního časovače, teploty bazénu s možností volitelné vzdálené správy přes iPhone/iPad, nebo počítač. Řídicí elektronika vč. ovládání je integrována do předního krycího panelu hydraulického modulu. Díky této plnohodnotné regulaci tepelného čerpadla není již zapotřebí instalace žádné další externí řídicí elektroniky. Pro energeticky úsporné distribuování tepla je v hydraulickém modulu integrováno vysoce účinné oběhové čerpadlo podle ErP s energetickou třídou A. O prioritní přípravu teplé vody v zásobníku se stará integrovaný 3-cestný, přepínací ventil. Regulace standardně slouží pro nezávislé řízení až dvou topných okruhů, jeden nesměšovaný (radiátorový) a druhý směšovaný (podlahové topení). Jako záložní zdroj tepla je zde integrována elektrická topná patrona pro možnost bivalentního provozu, nebo pouze jako zálohy pro případ výpadku tepelného čerpadla, nebo pro prevenci proti vzniku bakteriím Legionelly. Díky kompaktním rozměrům vnitřní jednotky se dá snadno umístit kdekoli ve vnitřním prostoru vytápěného objektu (v garáži, na chodbě, v koupelně apod.).
3Nabídka vnitřních hydraulických modulů
nabízí kromě vnitřních jednotek s integrovaným zásobníkem teplé vody (tzv. DHW), dále provedení bez zásobníku teplé vody (tzv. HW). Vnitřní hydraulický modul bez integrovaného zásobníku teplé vody, poskytuje dále navíc možnost připojení libovolného externího zásobníku, který může být dále např. kombinovaný pro možnost připojení slunečních kolektorů, nebo podle konkrétních individuálních požadavků zákazníka.
4Stručný popis tepelných čerpadel:
- Snadné a intuitivní ovládání pomocí nového designového dálkového ovládání - Kabelové dálkového ovládání, lze využít i jako referenční prostorový termostat - Ovládání až dvou topných okruhů vč. podávacích oběhových čerpadel - Nastavení ohřevu teplé vody v zásobníku včetně nastavení programu Legionella - Časový program na 7 dní v týdnu pro vytápění a ohřev teplé vody - Možnost ovládání bivalence a dalšího doplňkového zdroje tepla - Speciální program pro nastavení vysoušení podlah - Režim vlastní diagnostiky včetně podrobných poruchových hlášení - Zapojení a ovládání kaskády až celkem 6 tepelných čerpadel - Ukládání nastavení a provozních hodnot na externí paměťovou SD kartu - Možnost vzdálené správy pomocí iPhone/iPad, nebo počítače

Individuální systémová řešení PAC

Individuální systémová řešení PAC

Individuální systémová řešení PAC
Připojovací rozhraní vč. kabelového dálkového ovládání
1Venkovní jednotky tepelných čerpadel od Mitsubishi Electric
se dají instalovat samostatně i bez nutnosti použití vnitřních hydraulických modulů. Venkovní jednotky se dají navíc provozovat pomocí tzv. připojovacího rozhraní (řídicí elektroniky). Touto možností zapojení lze realizovat i zvláštní varianty otopných soustav, jako například napojení na stávající otopnou soustavu s původním zdrojem tepla, napojení akumulační nádoby solárního systému, ohřev bazénu, bivalentní provoz s jiným zdrojem tepla, napojení na zásobník teplé vody apod. Další možností je kaskádové zapojení několika tepelných čerpadel pro pokrytí vyšších tepelných výkonů. Prostřednictvím těchto připojovacích rozhraní je instalace tepelných čerpadel vzduch/voda mnohem variabilnější a lze tak jednoduše nahradit jakýkoli původní zdroj vytápění/chlazení. Jakákoli náhrada stávajícího zdroje tepla za tepelné čerpadlo vzduch/voda, je nyní mnohem snadnější a vyžaduje tak mnohem méně investic. Díky bohatým možnostem nastavení a různých způsobů zapojení, umožňují připojovací rozhraní široké možnosti využití. Přinášejí velkou variabilitu při návrhu a lze aplikovat téměř na jakýkoliv systém vytápění/chlazení. Tyto nové řešení pak naleznou uplatnění nejen u stávajících starších zástaveb, ale i nových objektů s individuálními požadavky na vytápění/chlazení včetně ohřevu teplé vody. Standardní součástí nových řídicích elektronik jsou již příložná teplotní čidla a nové designové dálkové ovládání. Předností tohoto nové designového ovládání je velmi kvalitní zpracování, intuitivní ovládání a snadno čitelný, modře podsvícený, grafický displej.
2Stručný popis připojovacího rozhraní:
- Snadné a intuitivní ovládání pomocí nového designového dálkového ovládání - Kabelové dálkového ovládání, lze využít i jako referenční prostorový termostat - Ovládání až dvou topných okruhů vč. podávacích oběhových čerpadel - Nastavení ohřevu teplé vody v zásobníku včetně nastavení programu Legionella - Časový program na 7 dní v týdnu pro vytápění a ohřev teplé vody - Možnost ovládání bivalence a dalšího doplňkového zdroje tepla - Speciální program pro nastavení vysoušení podlah - Režim vlastní diagnostiky včetně podrobných poruchových hlášení - Zapojení a ovládání kaskády až celkem 6 tepelných čerpadel - Ukládání nastavení a provozních hodnot na externí paměťovou SD kartu - Možnost vzdálené správy pomocí iPhone/iPad, nebo počítače

Tepelná čerpadla City-Multi (Heat Pump Boiler)

Tepelná čerpadla City-Multi (Heat Pump Boiler)

Tepelná čerpadla City-Multi (Heat Pump Boiler)
Venkovní jednotky tepelných čerpadel City-Multi (HPB)
1Nejvyšší řada tepelných čerpadel vzduch/voda novou technologií Zubadan
Nejvyšší řadou tepelných čerpadel vzduch/voda od Mitsubishi Electric s novou technologií Zubadan je tzv. City-Multi. Z této řady vychází nová tepelná čerpadla s názvem HPB (Heat Pump Boiler), která nesou označení CAHV. Jsou určena speciálně pouze pro vytápění a ohřev teplé vody a nabízí se nyní o výkonu až 54 kW při podmínkách A2/W35 (A – teplota venkovního vzduchu, W – teplota topné vody). Tato nová tepelná čerpadla jsou pouze v tzv. kompaktním provedení a jsou zvláště určena pro objekty s větší tepelnou ztrátou a zvýšenou potřebou teplé vody.
2Pro bytové domy, komerční a administrativní objekty.
Jedná se tak o ideální náhradu stávajících zdrojů tepla pro objekty jako jsou např. bytové domy, komerční a administrativní objekty. Tepelná čerpadla z této kategorie jsou charakteristické svojí špičkovou energetickou účinností a velmi vysokou provozní spolehlivostí. Tyto jednotky lze řadit libovolně do kaskád a lze tak v jedné kaskádě dosáhnout výkonu až 432 kW. Rozsah použití s touto technologií je garantován od teploty venkovního vzduchu -25°C až do +35°C s výstupní teplotou vody až 65°C, bez nutnosti použití jakéhokoli elektrického dohřevu.
3Stručný popis tepelných čerpadel HPB (Heat Pump Boiler):
- Rozsah topného výkonu od 54 kW do 432 kW - Topný faktor (COP) až 3,2 při A2/W35 podle DIN EN 14 511 - Garantovaný operační rozsah od -25°C do +35°C - Výstupní teplota vody až 65°C